การบินไทย เผยใช้เส้นทางการบินอื่นไปยุโรปแทน หลังน่านฟ้าปากีสถานปิด