ผู้นำปากีฯ เผยพร้อมส่งนักบินอินเดีย วันนี้ ลดตึงเครียด