พีพีทีวี คว้ารางวัลเทพทอง "บุคคลด้านโทรทัศน์ดีเด่น"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ที่จะมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงสื่อออนไลน์ ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ โดยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล ซึ่งสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้รับรางวัล บุคคลด้านโทรทัศน์ดีเด่น

สำหรับรางวัลที่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีได้รับ คือ รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ โดยปรินดา คุ้มธรรมพินิจ จากผลงานการประกาศข่าวรายการเข้มข่าวค่ำ ซึ่งคณะกรรมการมีเกณฑ์การพิจารณา คือ เป็นนักจัดรายการด้านโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ เป็นบุคคลที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การมอบรางวัลถือให้กำลังใจบุคคลที่ทำงานด้านวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงสื่อออนไลน์ ซึ่งมีบทบาทมากในสังคมปัจจุบัน รวมถึงยกย่องชมเชยผู้ที่ใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชาติได้อย่างถูกชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

สำหรับ งานแถลงข่าวพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19  มีองค์กรดีเด่นเข้ารับรางวัล 29 องค์กร นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นเข้ารับรางวัล 25 รางวัล นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่นรับรางวัล 21 รางวัล และโล่เกียรติยศอีก 9 รางวัล รวมทั้งสิ้น 84  รางวัล  แบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กรดีเด่น , ประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ , ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง และ โล่เกียรติยศประเภทบุคคลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

การมอบรางวัลจะถูกจัดขึ้นที่ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 11 มีนาคม 2562  โดยมีพล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลและโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัล

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ