กระทรวงการต่างประเทศ แถลงเรียกร้องให้อินเดีย - ปากีสถานหาทางออกอย่างสันติ