เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เสวนาหาทางออกปัญหาน้ำเสียห้วยน้ำพุ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ปัญหาสารเคมีจากโรงงานรีไซเคิลที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและลำห้วยน้ำพุที่ยืดเยื้อมานานกว่า 17 ปี ปัจจุบันลำห้วยเส้นนี้ยังคงได้รับผลกระทบ เครือข่ายภาคประชาชนจึงร่วมจัดเสวนาหาทางออก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน