โพสต์ลาครั้งสุดท้าย! หนุ่มไทยป่วยเนื้องอกในสมอง บินไปสวิสฯ เข้ารับการการุณยฆาต