ขนส่ง ปรับ 2 พันบาท - พักใบอนุญาต 1เดือน แท็กซี่คิดค่าโดยสารโหด