​อินเดียซื้อแร่ยูเรเนียม 3,000 ตันจากแคนาดา สร้างพลังงานนิวเคลียร์ใช้ในประเทศ