“ไพบูลย์” แนะ ส.ส.นำคำสอนพระพุทธเจ้า แก้ปัญหาทุกข์ร้อนประชาชน