กรมอุตุฯ เตือน ตะวันออก-เหนือ ฝนตกบางแห่ง กทม.ร้อนในตอนกลางวัน