ผบ.ทบ. นำผู้บังคับหน่วยฯ 800 คน ปฏิญาณตน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผบ.ทบ. พร้อมผู้นำหน่วยกองทัพบก ปฏิญาณตน รักษาสถาบัน สนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน