“ลุงตู้” รักษามะเร็งด้วยกัญชา พาผู้ป่วยจดแจ้งครอบครองกัญชา