“บก.ลายจุด” อ้างคำพิพากษาคดี ชี้ “ประยุทธ์” เป็นเจ้าพนักงาน