แม่ฮ่องสอนวิกฤต ฝุ่นละอองหนา บางสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบิน