นักวิชาการชี้แผ่นดินไหว “วังเหนือ” สองชุด ในรอบ 1 เดือน ยังไม่อันตราย