เชียงใหม่ยังวิกฤต ค่าฝุ่น PM2.5 ยังสูงติดอันดับโลก