แล้งหนัก!บ้านบางสัก อ.ตะกั่วป่า ขาดน้ำอุปโภค-บริโภค