ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งล่วงหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึก