ประชาชนแห่ลงคะแนนล่วงหน้า อ.บางละมุง จราจรติดขัดหนัก