นร. 800 คน ซ้อมใหญ่การแสดง 4 ภาค ต้อนรับ “โป๊ปฟรังซิส”