ไทย ร่วงอันดับ 89 ของโลก ทักษะภาษาอังกฤษระดับต่ำมาก รั้งท้ายอาเซียน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“อีเอฟ” เปิดผลสำรวจวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั่วโลก 100 ประเทศ พบว่า ไทย มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ำมาก หล่นมาที่อันดับ 89 และอยู่รองอันดับสุดท้ายในอาเซียน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สังคม