ทักษะภาษาอังกฤษ ของคนไทยร่วง 3 ปีซ้อน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มีผลงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งระบุว่า คนไทยมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษลดลง 3 ปีซ้อน โดยอยู่ในอันดับที่ 74 จาก 100 ประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเป็นที่ 8 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยร่วง 3 ปีซ้อน

TOP ประเด็นร้อน