‘ครูต้นกล้วย’ ปั้นฝันเด็กชุมชนคลองเตยสู่วงออร์เคสตราระดับโลก


โดย THE POTENTIAL

เผยแพร่
ครูต้นกล้วย -วรินทร์ อาจวิไล ครูที่ใช้ดนตรีคลาสสิกสร้างโอกาสและวงออร์เคสตราให้เด็กชุมชนคลองเตย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม