ทลายกำแพงครู-นักเรียนด้วยดนตรี "ครูน้อย กิตติชัย" ผู้ปลุกปั้นวงร็อกรุ่นจิ๋ว "สยึมกึ๋ย"