โรคขาดความเมตตา ภาวะไม่แยแสต่อความเจ็บปวดของผู้อื่น เกิดขึ้นใน เด็ก-ผู้ใหญ่ ยุคไซเบอร์


โดย THE POTENTIAL

เผยแพร่
ทำอย่างไรในยุคที่เด็กๆ และเรา ป่วยเป็นโรคขาดความเมตตา หรือ Compassion Deficit Disorder (CDD)

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม