รัฐเร่งจับคู่คนโสด เพิ่มจำนวนประชากร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้คนโสดสานสัมพันธ์และพร้อมมีชีวิตคู่อย่างมีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมให้คู่รักที่มีบุตรยากเข้าถึงการแพทย์มากขึ้น หลังแนวโน้มเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักวิชาการแนะแนวคิดจับคู่คนโสด ให้มีเด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้น ยังไม่ตอบโจทย์หนุนให้คนอยากมีลูก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม