เช็กสัญญาณเตือน จากเด็กว่าเข้าข่ายถูกทารุณกรรม และถูกทอดทิ้งหรือไม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การทารุณกรรมเด็ก หลายครั้งมักเกิดจากบุคคลในครอบครัว บางครั้งก็อาจเกิดจากพ่อแม่ ผู้ปกครองแต่เราสามารถสังเกตสัญญาณจากเด็กได้ว่าถูกทำทารุณกรรมหรือไม่

การทารุณกรรมเด็ก หมาถึงการกระทำ หรือละเลย จงใจ ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือตกอยู่ในอันตราย  การทารุณกรรม แบ่งเป็น 
1. การทำร้ายร่างกาย (physical abuse) การที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กทำให้เด็กเกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยการบาดเจ็บดังกล่าวอาจเกิดจากการตั้งใจทำ ไม่ใช่อุบัติเหตุ 

2. การล่วงละเมิดทางเพศ (sexual abuse) การกระทำกิจกรรมทางเพศต่อเด็ก โดยที่เด็กไม่สามารถให้ความยินยอมพร้อมใจ หรือไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเข้าใจการกระทำเหล่านั้น กิจกรรมดังกล่าวทำเพื่อความพึงพอใจทางเพศของผู้กระทำ

แนะวิธีสอนเด็กเล็ก ป้องกันถูกละเมิดทางเพศ

เปิดชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์

3.การทำร้ายจิตใจ (emotional abuse) การที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กปฏิเสธ เฉยเมยไม่สนใจ หรือข่มขู่เด็ก ทำให้เด็กหวาดกลัว เกิดขึ้นซ้ำซาก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และทางสังคม

4. การทอดทิ้ง (neglect) การที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กไม่เอาใจใส่ในสิ่งจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต  เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การรักษาสุขภาพอนามัย ทำให้เด็กได้รับอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

โดยเราสามารถสังเกตสัญญาณเตือนของการที่เด็กถูกทารุณกรรม และการถูกทอดทิ้งได้ดังนี้ 
    สัญญาณเตือนของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางอารมณ์ ได้แก่     
        - เก็บเนื้อเก็บตัว หวาดกลัวหรือกังวลจนเกินควรเกี่ยวกับการทำอะไรผิดพลาด
        - แสดงพฤติกรรมสุดขั้ว (ยอมตามจนเกินควร เรียกร้อง เฉยเมย ก้าวร้าว) 
        - ดูเหมือนจะไม่ผูกผันกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
        - ทำตัวเป็นผู้ใหญ่จนเกินควร (ดูแลเด็กอื่นๆ) หรือทำตัวเป็นเด็กจนเกินควร (ดูดนิ้วโป้ง อาละวาดด้วยความโกรธ) 
    
    สัญญาณเตือนของการทารุณกรรมทางร่างกาย ได้แก่ 
        - บาดเจ็บบ่อยครั้ง หรือมีรอยฟอกช้ำ รอยถลอก หรือบาดแผลที่ไม่สามารถอธิบายได้ 
        - คอยระวังและ "ตื่นตัว" อยู่เสมอราวกับรอให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น 
        - การบาดเจ็บดูจะมีรูปแบบเฉพาะ เช่น รอยจากมือ หรือเข็มขัด
        - หลีกเลี่ยงการสัมผัส มีอาการสะดุ้งเมื่อมีการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหัน หรือดูจะกลัวการกลับบ้าน     
        - สวมเสื้อผ้าไม่เหมาะสมเพือปกปิดการบาดเจ็บ เช่นเสื้อแขนยาว ในวันที่อาการ้อน 

    สัญญาเตือนของเด็กที่ถูกทอดทิ้าง 
        - เสื้อผ้าไม่เหมาะสม สกปรก หรือไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศ 
        - สุขอนามัยไม่ดีอย่างต่อเนื่อง (ไม่ได้อาบน้ำ ผมไม่ได้สระ และมีกลิ่นตัว) 
        - ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บทางร่างกายที่ไม่ได้รับการรักษา 
        - ไม่ค่อยได้รับการดูแล ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว หรือได้รับอนุญาตให้เล่นในสถานการร์ที่ไม่ปลอดภัย 
        - มักจะมาโรงเรียนสาย หรือขาดเรียน 

    สัญญาณเตือนการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก 
        - มีปัญหาในการเดินหรือนั่ง 
        - แสดงความรู้ที่ไม่เหมาะสมกับวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพส หรือแม้แต่พฤติกรรมยั่วยวน
        - พยายามอย่างมากที่จะหลีกเลี่ยงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน
        - ไม่ต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าผู้อื่นหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายภาพ
        - มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์โดยเฉพาะในรายที่อายุต่ำกว่า 14 ปี 
        - หนีออกจากบ้าน 

แนะ 10 วิธีเตรียมความพร้อม รับมือฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังจะกลับมาเยือน

หากคุณพบเห็นหรือสังเกตว่าเด็กมีลักษณะเช่นนี้ สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ด้วยวิธีดังนี้ 
- สงบสติอารมณ์และหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ 
- อย่าซักไซร้
- สร้างความมั่นใจให้เด็กว่าวพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด 
- ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ที่มาข้อมูล 
 - happinet.club

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ