ปภ.รายงานน้ำท่วม 9 จังหวัด เดือดร้อน 51,543 ครัวเรือน เสียชีวิต 3 ราย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด เดือดร้อน 51,543 ครัวเรือน เสียชีวิต 3 ราย เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 19 ธ.ค. 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค.2565 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรง แยกเป็น

สถานการณ์อุทกภัย เกิดสถานการณ์ระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค.2565 ในพื้นที่ 9 จังหวัด

เปิด 3 จุดอันซีน สัมผัสทะเลหมอก แบบพาโนราม่า 360 องศา

สภาพอากาศวันนี้! อุณหภูมิลดลงอีก กลาง-กทม. ลง 1-2 องศา เหนือ-อีสานลดลง 2-4 องศา

ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรังพัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 49 อำเภอ 189 ตำบล 1,028 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 51,543 ครัวเรือน ดังนี้

1. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพุนพิน และอำเภอท่าชนะ รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน

2. นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอจุฬาภรณ์ รวม 23 ตำบล 100 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,820 ครัวเรือน

3. ตรัง น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน รวม 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 448 ครัวเรือน

4. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน และอำเภอบางแก้ว รวม 15 ตำบล 61 หมู่บ้าน

5. สตูล น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละงู รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

6. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอบางกล่ำ และอำเภอระโนด รวม 51 ตำบล 342 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ ผลกระทบ 11,616 ครัวเรือน

7. ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ และอำเภอยะหริ่ง รวม 8 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 455 ครัวเรือน

8. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต อำเภอรามัน อำเภอยะหา อำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปีนัง รวม 16 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90 ครัวเรือน

9. นราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุคิริน อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ และอำเภอยี่งอ รวม 70 ตำบล 463 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,113 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย

 

คอนเทนต์แนะนำ
"บิ๊กตู่" เผย ปีหน้าค่าไฟแพงขึ้น จากต้นทุนการผลิต พรุ่งนี้ ครม.เตรียมชงของขวัญปีใหม่
สรุปสถิติ "เมสซี่" หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2022

 

สถานการณ์วาตภัย เกิดสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และยะลา รวม 22 อำเภอ 40 ตำบล 97 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 960 ครัวเรือน ดังนี้

1. อำนาจเจริญ  เกิดวาตภัยพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชานุมาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4 ครัวเรือน

2.  ปราจีนบุรี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาดี และอำเภอประจันตาคาม รวม 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน

3. ชลบุรี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ่อทอง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 1 ราย

4. จันทบุรี  เกิดวาตภัยพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

5. สุราษฎร์ธานี  เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก และอำเภอท่าฉาง รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18 ครัวเรือน

6. นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอสิชล และอำเภอขนอม รวม 10 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 595 ครัวเรือน

7. สงขลา  เกิดวาตภัยพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ รวม 3 ตำบล  4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24 ครัวเรือน

8. ปัตตานี  เกิดวาตภัยพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง อำเภอยะรัง อำเภอกะพ้อ และอำเภอไม้แก่น รวม 12 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 267 ครัวเรือน

9. ยะลา  เกิดวาตภัยพื้นที่อำเภอรามัน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน

ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งนพื้นที่เกิดวาตภัยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ