แพร่คำสั่ง อว.เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา แพร่คำสั่ง อว.เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 1/2566 เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) โดยระบุว่า ด้วย ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ตามใบอนุญาต เลขที่ 5/2540 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2540

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรี อว. มีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัย

แพร่กฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่ออกนักเรียน-นักศึกษาตั้งครรภ์

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศกำหนด 4 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อโรงรับจำนำ

อาศัยอำนาจความในมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีสาขาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรีย, เบอร์มิวดา, จีน, อังกฤษ, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย สำหรับในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์เปิดทำการเรียนการสอนใน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ศูนย์วิชาการกรุงเทพฯ และ มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ วิทยาเขตชะอำ/หัวหิน โดยมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ต้นสังกัดตั้งอยู่ที่เมือง เว็บสเตอร์โกรฟซ์ (ชานเมืองเซ็นต์หลุยส์) ในรัฐมิสซูรี

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ