โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศทหาร พลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรีฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร พลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

WHO ร้องทั่วโลกหนุน ปชช.ลดบริโภคเค็มให้ได้ 30 % ภายในปี 2025

7 เมนูจานโปรด “โซเดียมสูง” อร่อยปากลำบากไต กินบ่อยเสี่ยงไตเรื้อรัง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการกองทัพบก และพระราชทานพระยศเป็น พลตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

เอเชียนกมส์2022-3 เอเชียนกมส์2022-3
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ