ป.ป.ช.ร่วมลงนาม 51 หน่วยงาน ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล หวังร้องเรียนทุจริตภาครัฐลดลง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ป.ป.ช. พร้อม 51 หน่วยงาน ลงนามร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล หวังการร้องเรียนทุจริตภาครัฐลดลง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งที่ 3 เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงาน 51 แห่ง 

นางสุวณา วุรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช  กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยผลการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามฝ่าย รวมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐเป็นที่น่าพอใจ

เลื่อนจัดงาน "สูบกัญชา" ถนนข้าวสาร หวั่นผิดกฎหมาย

ครอบครัว"จีจี้" คาใจอิคคิว อายุ19 ปีพกปืนได้?

 

ส่วนของผลคะแนนย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ A คะแนนอยู่ระหว่าง 85-94.99 คะแนน

แต่พบว่ายังมีการร้องเรียนรัฐวิสาหกิจอยู่ จำนวนมากจึงมีมติให้มีการลงนามในครั้งนี้ซึ่งเป็นการลงนามเป็นครั้งที่3 เพื่อลดเรื่องร้องเรียนในรัฐวิสาหกิจ ในโอกาสนี้ จึงขอความร่วมมือนำแผนต่อต้าน พ.ศ.2566-2570 ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม โดยหวังว่า พ.ศ. 2570 เรื่องร้องเรียนจะลดน้อยลงตามที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยระบุว่า เรื่องของระบบธรรมาพิบาลเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือในทุกหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหลักการในการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็ต้องมีธรรมาพิบาลที่ดีเช่นเดียวกัน เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจต่อประชาชน รัฐวิสาหกิจก็เปรียบเสมือนหน่วยงานรัฐเช่นเดียวกัน เพื่อให้เอกชนที่ได้มาทำงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ และประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องรู้จักซื่อสัตย์และร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปิดท้ายด้วยการอวยพรผู้ลงนามให้ประสบความสำเร็จและมีหลักธรรมาพิบาลในการปฎิบัติหน้าที่

LPGA2024_22B LPGA2024_22B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

HONDA LPGA THAILAND 2024

HONDA LPGA THAILAND 2024

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ