"สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566" เช็กปฏิทิน-สถานที่สอบ-วิธีตรวจผลสอบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รวมทุกอย่างที่ต้องรู้ “สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566” เช็กปฏิทิน-สถานที่สอบ-ตรวจผลสอบอย่างไร เมื่อไร

คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 3  วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบใบประกอบวิชาชีพครู วุ่นตั้งแต่วันแรก! เปิดสอบน้อย-เว็บล่ม

ส.เจ็ตสกีไทย แถลงกรณี "น้องออก้า" ชวดเงินอัดฉีด "เปิ้ล นาคร" ขอไม่รับ

โดยจะเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ ไม่เกินเวลา 16.30 น.

ดังนั้นแล้วระเบียบการในการสอบจะมีอะไรบ้างนั้น ทีมข่าวนิวมีเดีย พีพีทีวี ได้รวบรวมทุกอย่างที่ต้องรู้ มาฝากกันดังนี้!

คุณสมบัติผู้เข้าสอบ

1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

3) เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

3.1 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา

3.2 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

ขั้นตอนการสมัครสอบ-วิธีแก้ไขหากไม่เจอชื่อตัวเอง

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบสิทธิที่แตกต่างกันดังนี้

1.) ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบครั้งที่ผ่านมา (ในการสอบครั้งที่ 1 เมื่อปี 2564, 2565 และการสอบครั้งที่ 2 ในปี 2565)

ตรวจสอบสิทธิได้โดย "กรอกเลขประจำตัวประชาชน" ที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ผ่านมาเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

ถ้าไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครสอบได้ ให้ทำตามคู่มือระบบรับสมัครสอบต่อไป

2.) ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ เป็นครั้งแรก

2.1 กรณีเป็นผู้สมัครสอบที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ให้ "กรอกเลขประจำตัวประชาชน" ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ TEPIS

ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ให้ติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตัวเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและหากมีการแก้ไข ให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.2 กรณีเป็นผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ให้ "กรอกเลขประจำตัวประชาชน" ที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน

ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ให้ติดต่อกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.3 กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ "กรอกเลขประจำตัวที่คุรุสภาสร้างขึ้น" จากระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา TEPIS

ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบได้ ให้ติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตัวเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและหากมีการแก้ไข ให้สถาบันอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประกาศฉบับที่ 16 รับมือ “ฝนตกหนัก” จนถึง 6 ก.ย.

ลิงก์ดูสดวอลเลย์บอลหญิง ! ไทย พบ เวียดนาม ชิงแชมป์เอเชีย AVC 2023 วันที่ 4 ก.ย. 66

บีวายดี ประกาศเลิกติดชื่อแบรนด์ Build Your Dreams ที่ฝากระโปรงท้าย

ปฏิทินการสอบใบประกอบวิชาชีพครู

 • วันที่ 4-22 กันยายน 2566 สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ ไม่เกินเวลา 16.30 น.
 • วันที่ 4-22 กันยายน 2566 ชำระค่าสมัคร
 • วันที่ 23-25 กันยายน 2566 “แก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล และรูปภาพติดบัตรตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป “ตรวจสอบรายชื่อ
 • วันที่ 11-26 พฤศจิกายน 2566 เข้ารับการทดสอบตามรอบที่สมัคร
 • วันที่ 15 มกราคม 2567 ประกาศผลการทดสอบ
 • วันที่ 15-19 มกราคม 2567 “ยื่นแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์
 • วันที่ 29 มกราคม 2567 “บริการดูกระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์

ค่าสมัครสอบ

ชาวไทย วิชาละ 500 บาท และชาวต่างประเทศ วิชาละ 1,000 บาท

วิธีชำระเงิน

ให้นำรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้รับจากระบบรับสมัครสอบสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ของธนาคารทุกแห่ง   

หากผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไม่สามารถชำระเงินได้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี @Thaijobjob เท่านั้น 

กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบดำเนินการไม่ถูกต้อง และไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานถือว่าไม่มีการสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องบันทึกหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้สำนักงานไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ในทุกกรณี

สถานที่สอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดจันทบุรี   จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำปาง  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดสงขลา โดยมีรายชื่อสนามสอบ  ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ

 • จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่นั่งสอบ 740 ที่นั่ง
 • จังหวัดลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่นั่งสอบ 445 ที่นั่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • จังหวัดขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นั่งสอบ 350 ที่นั่ง

ภาคกลาง

 • กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นั่งสอบ 1,030 ที่นั่ง

ภาคตะวันออก

 • จังหวัดจันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่นั่งสอบ 615 ที่นั่ง

ภาคใต้

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่นั่งสอบ 610 ที่นั่ง
 • จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่นั่งสอบ 400 ที่นั่ง

ตรวจผลสอบ

การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ได้แก่ https://www.ksp.or.th และ https://ksp66.thaijobjob.com/ 

และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น

เกณฑ์ผ่านของการทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด 

กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสอบทั้งหมด คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุรุสภา

ภาพจาก : ShutterStock และ คุรุสภา

สรุปเงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เงินเดือนไม่ถึง 7 หมื่นได้แน่

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 เช็กเลยมีวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

มาช้าแต่มาชัวร์! อุตุฯ จ่อประกาศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวสัปดาห์นี้ กทม.อุณหภูมิต่ำสุด 17-18 องศา

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ