เด็ก TCAS67 ห้ามลืม! สรุปปฏิทินการสมัคร-สอบ TGAT/TPAT เเละ A-Level


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สรุปไว้ที่นี่แล้ว ปฏิทินการสมัครสอบและปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT เเละ A-Level สำหรับใช้เข้ามหาวิทยาลัยของเด็ก TCAS67

ฤดูกาลของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเวียนมาบรรรจบอีกครั้งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา เป็นวันแรกของการลงทะเบียน TCAS67 หรือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2567

TCAS คืออะไร?

คือระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมระดับอุดมศึกษา ด้วยการสอบวิชาต่าง ๆ เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปยื่นต่อคณะหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจ

คอนเทนต์แนะนำ
คืออะไร? สอบเข้ามหาวิทยาลัย “ด้วยระบบคอมพิวเตอร์” ครั้งแรกในไทย!
"สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566" เช็กปฏิทิน-สถานที่สอบ-วิธีตรวจผลสอบ

การสอบด้วยระบบการคัดเลือกกลางนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

TGAT (แบบทดสอบความถนัดทั่วไป) ประกอบด้วย การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน

TPAT (แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ) แบ่งเป็น

 • TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
 • TPAT2 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
 • TPAT3 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์)
 • TPAT4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • TPAT5 (ความถนัดครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)

A-Level (แบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ) แบ่งเป็น

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (Math1)
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (Math2)
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Sci)
 • ฟิสิกส์ (Phy)
 • เคมี (Che)
 • ชีววิทยา (Bio)
 • สังคมศึกษา (Soc)
 • ภาษาไทย (Thai)
 • ภาษาอังกฤษ (Eng)
 • ภาษาที่ 3 คือ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี และสเปน

โดยแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องการสัดส่วนคะแนนสอบเหล่านี้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ course.mytcas.com หรือตามโครงการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level

หลังจากที่ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ที่ student.mytcas.com กันไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมาก คือการสมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 (สำหรับวิชา TPAT1 ดำเนินการสอบผ่านระบบของ กสพท ต่างหาก)

โดยปฏิทินการรับสมัครและการสอบ เป็นดังนี้

ตุลาคม-พฤษจิกายน 2566

 • 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 66 – สมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 เลือกได้ว่าจะสอบด้วยกระดาษ หรือสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และเลือกสนามสอบได้ 5 ลำดับ
 • 24 พ.ย. – 11 ธ.ค. 66 – พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT/TPAT2-5

ธันวาคม 2566

 • 9 ธ.ค. 66 – สอบ TPAT5 และ TPAT2
 • 10 ธ.ค. 66 – สอบ TGAT และ TPAT3
 • 11 ธ.ค. 66 – สอบ TPAT4
 • 18 ธ.ค. 66 – ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 สำหรับคนที่สอบด้วยคอมพิวเตอร์
 • 19-26 ธ.ค. 66 – ยื่นขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 สำหรับคนที่สอบด้วยคอมพิวเตอร์

มกราคม 2567

 • 7 ม.ค. 67 – ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 สำหรับคนที่สอบด้วยกระดาษ
 • 8-15 ม.ค. 67 - ยื่นขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 สำหรับคนที่สอบด้วยกระดาษ

ทั้งนี้ ค่าสมัครสอบ TGAT/TPAT นั้น หากสอบด้วยกระดาษ รายวิชาละ 200 บาท หากสอบด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชาละ 140 บาท

ส่วนค่าธรรมเนียมยื่นคำร้องทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 นั้น วิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน (ไม่เกิน 3 วิชา)

กุมภาพันธ์ 2567

 • 1-10 ก.พ. 67 – สมัครสอบ A-Level มีสอบด้วยกระดาษเพียงแบบเดียวเท่านั้น เลือกสนามสอบได้ 5 ลำดับ
 • 24 ก.พ. – 18 มี.ค. 67 – พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ A-Level

มีนาคม 2567

 • 16 มี.ค. 67 – สอบ ชีววิทยา / ฟิสิกส์ / ภาษาไทย / สังคมศึกษา
 • 17 มี.ค. 67 – สอบ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 / ภาษาอังกฤษ / เคมี
 • 18 มี.ค. 67 – สอบ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 / วิทยาศาสตร์ประยุกต์ / ภาษาที่ 3

เมษายน 2567

 • 17 เม.ย. 67 – ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level
 • 18-25 เม.ย. 67 - ยื่นขอทบทวนผลคะแนนสอบ A-Level

ในส่วนของค่าใช้จ่ายการสอบ A-Level นั้น อยู่ที่วิชาละ 100 บาท ส่วนการยื่นคำร้องทบทวนผลคะแนนสอบ A-Level อยู่ที่ 100 บาทต่อวิชา สุงสุดไม่เกิน 300 บาท (ไม่เกิน 3 วิชา)

และนี่คือตารางการสมัครและการสอบ TGAT/TPAT2-5 และ A-Level นิวมีเดีย พีพีทีวี ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยสามารถทำข้อสอบและเข้าคณะในฝันได้สำเร็จ

 

ภาพจาก Freepik / TCAS

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ