“เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” ขยายเวลาลงชื่อใช้สิทธิ-รับสมัครผู้แทนถึง 10 พ.ย.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกันสังคมขยายเวลาลงชื่อเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง “คณะกรรมการประกันสังคม” และส่งใบรับสมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน ถึง 10 พ.ย. 2566

“เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” คืออะไร-สำคัญอย่างไร หลังเปิดให้เลือกครั้งแรก

เช็กสิทธิประกันสังคม เปิดใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนบอร์ดประกันสังคม

ประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยระบุว่า

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 

โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดให้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน นั้น

เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจากจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นายจ้างและผู้ประกันตน สอคล้องกับการชายกำหนตเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง

เนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งดิม มีะยะเวลาที่ไม่เพียงพอสำหรับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญในการเลือกตั้งอาจจะยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่ม ประกอบกับคณะกรรมการการเลียกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/266 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ เลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

อาศัยตำนาจตามความในข้อ 6 (2) (3) และ (7) ข้อ 22 และข้อ 25 ของระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวัธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน จึงขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ดังนี้

ข้อ 1 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมได้ นถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

(1) ผ่านเว็บไชต์ของสำนักงานประกับสังคม www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตลอตระยะเรลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง

(2) ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทหมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา08.30 -16.30 น.

ข้อ 2 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30. สำหรับสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งให้ใช้สถานที่ที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ประกาศไว้เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งต่อไปจนถึง ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

ขอบคุณภาพจาก : Freepik และ สำนักงานประกันสังคม

ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ลอตเตอรี่ 1/11/66

เปิดสถิติ แบรนด์สมาร์ตโฟนที่ครองใจชาวไทยมากสุด ไตรมาส 3 ปี 2566

กาง "ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการปี 67" พร้อมเปิดเงื่อนไขให้แจ้งหากต้องการรับ 2 รอบ

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ