เช็ก 8 เงื่อนไข-ข้อควรรู้ ก่อนสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ปี 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิด 8 เงื่อนไข-ข้อควรรู้ ก่อนการสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567 ระบุ ดำเนินตามกฎหมายหากแจ้งข้อมูลเท็จ-รองรับผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ

การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีเงื่อนไขและข้อควรรู้ต่าง ๆ สำหรับผู้สมัครสอบ ก่อนเริ่มสมัครในวันที่ 10 ม.ค. นี้ เวลา 08.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถสมัครได้จนถึง 30 ม.ค. 67

สำหรับเงื่อนไขและข้อควรรู้ต่าง ๆ ที่ทาง ก.พ. กำหนด มีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

เปิดปฏิทินการสอบ ก.พ. 2567 แบบ e-Exam เริ่มสมัคร 10 ม.ค.

เช็กลิสต์ 18 ศูนย์สอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567

ก.พ. เปิดเว็บไซต์ ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบรับราชการ-ทุนรัฐบาล

ก.พ. เปิดสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567 เว็บไซต์/สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
ก.พ. เปิดสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2567

1. ผู้สมัครสอบ e-Exam ในครั้งนี้ จะไม่จำกัดสิทธิในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรูปแบบอื่น ๆ ประจำปี 2567

2. ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้

3. ระบบจะเปิดรับสมัครรอบสอบที่ 1-5 ก่อน และเมื่อศูนย์สอบแห่งใดมีการจองที่นั่งสอบเต็มจำนวนทั้ง 5 รอบสอบแล้ว ระบบรับสมัครจะเปิดรอบสอบที่ 6-10 ของศูนย์สอบนั้น ให้เลือกสมัครโดยอัตโนมัติ และเมื่อศูนย์สอบแห่งใดมีการจองที่นั่งเต็มจำนวนทั้ง 5 รอบสอบอีก ก็จะเปิดรอบสอบที่ 11-15 ต่อไป

4. ผู้สมัครสอบที่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้

5. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

6. การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

7. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

8. การสอบ e-Exam ประจำปี 2567 สามารถรองรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันทีี่ 30 เมษายน 2552 และทีี่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น โดยสำนักงาน ก.พ. จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัคร และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ผลจับสลากเอฟเอ คัพ รอบ 4 คู่ใหญ่ สเปอร์ส พบ แมนซิตี้,เชลซี ดวล แอสตัน วิลล่า

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 75 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 16,500 บาท

เช็กวันมงคลสงกรานต์ 2567 ฤกษ์ดี วันดี-วันกาลกิณี "เดือนเมษายน"

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ