ดัชนี CPI ไทยปี 2566 ลดเหลือ 35 /100 คะแนน ร่วงลง 7 อันดับ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประกาศผลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี 2566 ไทยได้ 35 คะแนน จัดอันดับ 108 ของโลก ร่วงลง 7 อันดับ คาดสินบนฉุดคะแนน

วันที่ 30 ม.ค. นายนิวัติไชย  เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ได้เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ประจำปี 2566 โดยจากจำนวนประเทศ 180 ประเทศทั่วโลกนั้น ประเทศที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ 90 คะแนน จัดเป็นอันดับ 1 ของโลกคือ ประเทศเดนมาร์ก, อันดับ 2 ของโลกได้ 87 คะแนน คือ ประเทศฟินแลนด์ อันดับ 3 ของโลกได้ 85 คะแนน คือ ประเทศนิวซีแลนด์

สรุปผลศึกษาดิจิทัลวอลเล็ต ป.ป.ช. พบช่องโหว่เอื้อทุจริต-เสี่ยงผิดกฎหมาย

รู้จัก ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ไฉนสำคัญกับประเทศและวัดกันอย่างไร

ดัชนีการรับรู้การทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
ผลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ประจำปี 2566 ประเทศไทย

ในขณะที่ประเทศไทย ได้ 35 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 108 ของโลก เมื่อเทียบกับปี 2565 ไทยได้คะแนนลดลง และมีอันดับที่ต่ำลงจากปี 2565 ซึ่งในปี 2565 ไทยได้คะแนน 36 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก นอกจากนั้นในระดับอาเซียน ไทยยังอยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดคือประเทศสิงคโปร์ ได้ 83 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก รองลงมาคือ มาเลเซีย ได้คะแนน50 คะแนน และเวียดนาม ได้คะแนน 41 คะแนน

โดยผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2566 นั้น เป็นการประเมินจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง โดยประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้น 1 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูล The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) เพิ่มขึ้นจาก 35 คะแนนในปี 2565 เป็น 37 คะแนน และมีแหล่งข้อมูลที่คะแนนคงที่ จำนวน 5 แหล่ง ได้แก่ แหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) 37 คะแนน แหล่งข้อมูล Global Insight Country Risk Ratings (GI) 35 คะแนน แหล่งข้อมูล IMD World Competitiveness Yearbook (IMD) 43 คะแนน แหล่งข้อมูล PRS International Country Risk Guide (PRS) 32 คะแนน และแหล่งข้อมูล Varieties of Democracy Institute (V-DEM) 26 คะแนน

แต่มีแหล่งข้อมูลที่ประเทศไทยได้คะแนนลดลง 3 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูล Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BF (TI)) ลดลงจาก 37 คะแนนในปี 2565 เป็น 33 คะแนน, แหล่งข้อมูล World Economic Forum (WEF) ลดลงจาก 45 คะแนนในปี 2565 เป็น 36 คะแนน, และแหล่งข้อมูล World Justice Project (WJP) ลดลงจาก 34 คะแนนในปี 2565 เป็น 33 คะแนน

ดัชนีการรับรู้การทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
ผลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย ป.ป.ช.วิเคระห์ว่า สำหรับแหล่งข้อมูลที่ประเทศไทยได้คะแนนลดลง 3 แหล่งนั้นอาจมีสาเหตุมาจากมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้เชี่ยวชาญในแหล่งข้อมูลดังกล่าว ที่รับรู้ว่ายังคงมีปัญหาการจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อแลกกับการได้รับการอนุมัติ/อนุญาต การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หรือเพื่อเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบกับยังคงปรากฏกรณีที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการทุจริตใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอยู่เป็นระยะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

 

ขยายผล! เจออีกเคส "แก๊งศรีสุวรรณ" ตบทรัพย์เรียกเงิน 100 ล้าน?

ออปต้า ทำนายผลแข่ง ทีมชาติไทย พบ อุซเบกิสถาน รอบ 16 ทีม เอเชียน คัพ

“แบม ไพลิน” เปิดใจสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง ยอมรับกำลังตั้งท้อง

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ