กยศ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ถึง 27 ก.พ. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท สมัครได้ถึง 27 ก.พ. 67

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา แบ่งเป็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีฝ่ายคดี เงินเดือน 18,750 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 27 ก.พ. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายกู้ยืม

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร 'นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ' 5 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 33 อัตรา เริ่ม 22 ก.พ. นี้

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา

 

ภาพประกาศ กยศ. กยศ.
ประกาศ กยศ.

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
 • มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
 • มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
 • มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

โลโก้กยศ. กยศ.
กยศ.

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีฝ่ายคดี

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี กลุ่มงานขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดี จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 23 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ํากว่า 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ทักษะในการใช้งาน Microsoft Office และใช้สื่อ Social ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง ประสานงาน และทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีใจรักการใหบริการ

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com ถึง 27 ก.พ. 67 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา : ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

“เนย ปภาดา” ประกาศเลิกสามี ยุติชีวิตคู่หลังแต่ง 2 ปี

เปิดภาพเรือหลวงสุโขทัย ไทย-สหรัฐฯ ปฏิบัติค้นหา-ปลดวัตถุอันตราย

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ