ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เอาใจสายบุญ! แจกปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางพุทธศาสนาได้เลยตรงกับวันที่เท่าไรบ้าง ให้วางแผนทำบุญกันได้ตลอดทั้งปี

“วันมาฆบูชา” เช็กความต่างวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม-เหตุการณ์สำคัญ

ผ่าประวัติศาสตร์ “วันมาฆบูชา” ทำไมกลายมาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ”

วันพระ” หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธ ได้ทราบเรื่องราวของนักบวชนอกศาสนาประชุมแสดงคำสอนตามความเชื่อทุกวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบเนื่องไปจึงทูลขอพุทธานุญาตจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตตามนั้น

ปฏิทินวันพระ2567 กราฟฟิกพีพีทีวี
ปฏิทินวันพระ 2567

ด้วยเหตุนี้ วันพระจึงมีอยู่ด้วยกันเดือนละ 4 วัน โดยถือกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ได้แก่

 • วันขึ้น 8 ค่ำ
 • วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)
 • วันแรม 8 ค่ำ
 • วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

พุทธศาสนิกชน จึงถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญ เป็นวันสิริมงคลที่ควรจะเข้าวัดไปทำบุญ ฟังธรรม หรือถือศีล งดเว้นจากการทำบาปทั้งปวง ดังนั้นตลอดปีนี้ วันพระตรงกับวันไหนบ้างในแต่ละเดือนมาเช็กกันเลย!

วันพระ เดือนมกราคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 1
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 2
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 2
 • วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)

วันพระ เดือนมีนาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 3
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 3
 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

วันพระ เดือนเมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 4
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 5
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 5
 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (วันอัฏฐมีบูชา)

วันพระ เดือนมิถุนายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 7

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (วันเข้าพรรษา)
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 

วันพระ เดือนสิงหาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 9

วันพระ เดือนกันยายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 10

วันพระ เดือนตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 10
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา)
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 11

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2567

 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 12

วันพระ เดือนธันวาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน1

8 สถานที่ไหว้ “พระธาตุประจำวันเกิด” เสริมมงคลต้อนรับปี 2567

ซูเปอร์คอม ทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีก หลังผ่าน 20 นัด ขึ้นปีใหม่

นักบิน Japan Airlines ไม่เห็นเครื่องบินหน่วยยามฝั่งตอนลงจอด

เปิดวิธีเช็กร้านค้าที่ร่วมมาตรการ Easy E-Receipt วันนี้วันสุดท้าย!

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ