ศาลยุติธรรม เปิดผลนับคะแนนเลือก 12 ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดผลการนับคะแนนเลือก "กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ" (ก.ต.) จำนวน 12 ราย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าในวันนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 6 ตำแหน่ง ชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง และชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามมาตรา 36 (2) (ก) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543ณ ห้องประชุม 701 - 703 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คอนเทนต์แนะนำ
ศาลทุจริตประทับฟ้อง "พิรงรอง" กสทช. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ปมอ้าง "ทรู" ยังไม่ได้รับใบอนุญาต OTT
ปปง.ยึดทรัพย์ “บอสตาล” อดีตปธ.สโมสรฟุตบอลชื่อดัง เกือบ 700 ล้านบาท

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา จำนวน 6 คน ได้แก่
1. นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาได้ 144 คะแนน
2. นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสัน ผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 132 คะแนน
3. นายปุณณะ จงนิมิตสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้ 127  คะแนน
4. นายฉัตรชัย ไทรโชต ผู้พิพากษาศาลฎีกาได้ 127 คะแนน
5. นายธนิต รัตนะผล รองประธานศาลฎีกา ได้ 121 คะแนน
6. นางมัณทรี อุชชิน ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา ได้ 118 คะแนน

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ 590 คะแนน
2. นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ได้ 582 คะแนน
3. ชนายณรัช อิ่มสุขศรี เลขานุการศาลอุทธรณ์ ได้ 467 คะแนน
4. นายอมรพจน์ กุลวิจิตร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 370 คะแนน

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นต้น  จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ได้ 1,301 คะแนน
2. นางสาวฉันทนา เจริญศักดิ์ รองเลขาธิการสถาบันฯ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ 778 คะแนน

พบ“น้องแคร์” หลังหายตัว ประทับตราพาสปอร์ตเข้ามาเลย์ ตั้งแต่ 28 ก.พ.

"บิ๊กโจ๊ก"ส่งทนายฟ้อง"บิ๊กเต่า" จ่อแถลงเปิดเส้นทางการเงิน งานนี้อาจตายหมู่

อุปกรณ์เครื่องบินไม่ทำงาน ร่วงวูบกลางอากาศ ผู้โดยสารลอยกระแทกเพดานเจ็บ

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ