เกณฑ์ทหาร 2567 เปิดเงินเดือนทหารเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ที่นี่!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รวมไว้ให้แล้ว! เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ทหารกองประจำการจะได้รับ หลังผ่านการตรวจเลือกฯ เกณฑ์ทหาร 2567

ตามที่กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เผยแพร่ประกาศกองทัพบก ให้มีกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ในช่วงเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2567 เว้นวันที่ 6 เมษายน 2567 นั้น

ทางเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยังได้ลงเผยแพร่อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของทหารเกณฑ์เมื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เกณฑ์ทหาร 2567 เริ่มจับใบแดง-ใบดำ 1-12 เม.ย. นี้ เว้นวันที่ 6 เม.ย.
รวมให้แล้ว! กำหนดการ-คุณสมบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ เกณฑ์ทหาร 2567
เช็กที่นี่! บุคคลที่ได้รับการยกเว้น เกณฑ์ทหาร 2567

เปิดเงินเดือน-สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังการเกณฑ์ทหาร 2567 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ

สิทธิประโยชน์เมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ

 1. ได้รับเงินเดือน เบี้ยงเลี้ยง เงินเพิ่มค่าครองชีพ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 2. เบี้ยงเลี้ยงที่จะได้รับ แบ่งออกเป็น

 • การปฏิบัติงานอยู่ในที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 96 บาท
 • กรณีเดินทางไปราชการนอกที่ตั้งปกติ จะได้รับในอัตราวันละ 120 บาท
 • กรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามนอกที่ตั้งปกติหรือไปปฏิบัติ ราชการพิเศษเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ จะได้รับในอัตราวันละ 240 บาท

 1. ได้รับอุปกรณ์ส่วนตัว โดยมีทั้งเครื่องแต่งกาย, เครื่องนอน, เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัวตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารกองประจำการ
 2. มีสิทธิที่จะได้รับความบันเทิงต่าง ๆ โดยทางผู้บังคับบัญชา จะจัดให้มีมหรสพให้ทหารชมเป็นครั้งคราว เช่น การฉายภาพยนตร์และดนตรี นอกจากนี้ ภายในกองร้อยจะจัดให้มีห้องนั่งเล่น ซึ่งอาจจะมีหนังสือ, วิทยุ, โทรทัศน์ และอุปกรณ์กีฬาในร่ม เป็นต้น
 3. ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลฟรี นับตั้งแต่วันแรกของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ส่งเสริมการเล่นกีฬา หน่วยทหารมีการส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล,ตะกร้อ,บาสเกตบอล และปิงปอง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจ ทำให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. ส่งเสริมการศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจนสำเร็จชั้น ม.ต้น หรือ ม.ปลาย ฟรี
 6. สามารถสมัครรับราชการทหารกองประจำการต่อได้ จนถึงอายุไม่เกิน 30 ปี และได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อเลื่อนปลด
 7. ได้รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ

 • แผนกทหารบก ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ทหารบก ได้ถึงร้อยละ 40 ของจำนวนที่นั่งศึกษา นอกจากนี้เมื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้แล้ว หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตามจำนวนที่กองทัพบกจัดสรร
 • แผนกทหารเรือ จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเข้า เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ กล่าวคือ ถ้าผ่านการเป็นทหารกองประจำการ 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 2, 3 หรือ 4 ตามลำดับ
 • แผนกทหารอากาศ มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน ในเหล่าอากาศโยธินและเหล่าสารวัตร (ตามคุณสมบัติที่ ทอ.กำหนด)

 1. ได้รับการฝึกอาชีพ หน่วยทหารจะมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างปูน, ช่างไม้, วิชาชีพทางการเกษตร ฯลฯ สามารถจะนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหลังปลดจากกองประจำการ

เปิดเงินเดือน-สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังการเกณฑ์ทหาร 2567 Facebook / กรมบัญชีกลาง
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบ Social Welfare ปี พ.ศ. 2567

สำหรับการจ่ายเงินเดือนของทหารกองประจำการ ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือน ตลอดทั้งปี 2567 ที่จะได้รับผ่านระบบ e-Social Welfare ไว้ดังนี้ 

 • เดือนมกราคม : กำหนดจ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • เดือนกุมภาพันธ์ : กำหนดจ่ายวันที่ 7 มีนาคม 2567
 • เดือนมีนาคม : กำหนดจ่ายวันที่ 5 เมษายน 2567
 • เดือนเมษายน : กำหนดจ่ายวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
 • เดือนพฤษภาคม : กำหนดจ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2567
 • เดือนมิถุนายน : กำหนดจ่ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
 • เดือนกรกฎาคม : กำหนดจ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2567
 • เดือนสิงหาคม : กำหนดจ่ายวันที่ 6 กันยายน 2567
 • เดือนกันยายน : กำหนดจ่ายวันที่ 7 ตุลาคม 2567
 • เดือนตุลาคม : กำหนดจ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
 • เดือนพฤศจิกายน : กำหนดจ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 2567
 • เดือนธันวาคม : กำหนดจ่ายวันที่ 8 มกราคม 2568

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดีกรมบัญชีกลาง

ด่วน! ยื่นขอศาลออกหมายจับ “บิ๊กโจ๊ก”หลังออกหมายเรียก 3 ครั้ง

“น้องฑีฆายุ” เผยเคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษ ไม่เรียนอินเตอร์แต่เป๊ะ “แอนนี่ บรู๊ค” สู้เพื่อลูก

“หลานม่า” ภาพยนตร์ที่เตรียมเรียกน้ำตา หลานทั่วประเทศ 4 เม.ย.นี้ ในโรงภาพยนตร์

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ