“ส้วม” ใครว่าไม่สำคัญ 19 พ.ย.วันส้วมโลกกับการใช้ห้องสุขาวิถีใหม่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เปิดโพลคนนิยมใช้ห้องสุขาที่ไหนมากที่สุด และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเข้าส้วมสาธาณะในรูปแบบ New normal มีความจำเป็นมากขึ้น ขณะเดียวกันในภาพกว้างคนเกือบ 5,000 คนยังเข้าไม่ถึงห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยส่งผลต่อการปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อม และในภาพกว้างกว่านั้น "การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกยังมีผลต่อส้วม" อีกด้วย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สุขภาพ