เตือน “พยาธิเข็มหมุด” ในเด็ก นั่งเก้าอี้ก็ติดได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พยาธิเข็มหมุด เป็นภัยใกล้ตัว ที่พบบ่อยในวัยเด็ก โดยเฉพาะการติดต่อจาก การใช้สิ่งของร่วมกัน ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือการนั่งเก้าอี้เดียวกันก็สามารถติดได้ ขณะที่รองหัวหน้าภาคปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แนะผู้ปกครองสำรวจพฤติกรรมบุตรหลานที่มีอาการคันรูทวารช่วงกลางดึกติดต่อกันหลายวัน ในเด็กเล็กอาจมีอาการร้องไห้ งอแง ในยามดึก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ