เปิดพฤติกรรม"นักเที่ยว"เสี่ยงทำโควิดระบาด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การแพร่ระบาดโควิด 19 คลัสเตอร์ ผับย่านทองหล่อ แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ พฤติกรรมการเที่ยวของนักเที่ยว ส่วนใหญ่มักไม่ได้ไปเที่ยวที่ผับใดผับหนึ่งเพียงจุดเดียว หรือ หากเทียบกับ คลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ก็อาจเทียบกันไม่ได้ เพราะสภาพพื้นที่มีความแตกต่างกัน คุณอัฟนัน อับดุลเลาะ ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ และวิเคราะห์ความแตกต่าง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ