สุราษฎร์ เข้ม ไม่ใส่แมสก์ออกนอกบ้าน มีโทษปรับ 20,000


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกคำสั่งด่วนที่สุด เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ