พาณิชย์ ปฏิเสธจดสิทธิบัตร ยาเม็ด “ฟาวิพิราเวียร์” เปิดทางองค์การเภสัชกรรมผลิตใช้เอง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พาณิชย์ ปฏิเสธจดสิทธิบัตร ยาเม็ด “ฟาวิพิราเวียร์” เปิดทางองค์การเภสัชกรรมผลิตใช้เอง

เพจดัง-หมอ หวั่นขาดแคลน “ยาฟาวิพิราเวียร์” หลัง กทม.เตรียมแจกผู้ป่วยโควิดทุก รพ.สนาม

“อนุทิน” สั่งกระจาย “ฟาวิพิราเวียร์” 2 ล้านเม็ด ให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบยาเม็ดว่า ล่าสุด ได้มีคำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว เนื่องจากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาแล้วยังคงเห็นว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ตามมาตรา 5(2) และมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

ทำให้ปัจจุบันไม่มีผู้ใดมีสิทธิผูกขาดในยาฟาวิพิราเวียร์ ทั้งในโครงสร้างสารออกฤทธิ์หลักซึ่งไม่เคยมีการขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย และรูปแบบยาเม็ด

โดยหากองค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทยาสามัญไทยรายอื่นประสงค์จะผลิตยาดังกล่าวเพื่อใช้ในประเทศก็สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ดี หลังจากนี้เนื่องจากกระบวนการของกฎหมายยังเปิดโอกาสให้ผู้ขอฯ สามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ภายใน 60 วัน หากไม่มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าวจึงจะถือว่าคำสั่งปฏิเสธของกรมฯ เป็นที่สุด และเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย

ส่วนประเด็นที่ว่าประเทศไทยไม่สามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (ซีแอล) เพื่อผลิตยาที่มีสิทธิบัตรขึ้นเองได้ เนื่องจากติดขัดข้อการแก้ไขกฎหมายของกรมฯ นั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะกฎหมายสิทธิบัตรดังกล่าว เป็นเพียงร่างกฎหมาย ยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น การใช้สิทธิซีแอล จึงยังเป็นอำนาจของกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ