ฉีด-ไม่ฉีด? เสียงสะท้อนจากประชาชนระบบสมัครใจ ตามกลไกภาครัฐ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ฉีดหรือไม่? ยังคงเป็นความกังวลของประชาชนตามระบบสมัครใจ ก่อนรัฐเปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด 7 มิ.ย. นี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ