"โมเดอร์นา" 5 ล้านโดส ทยอยมาไทยไตรมาสที่ 4/2564 ถึง ม.ค. 2565


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์การเภสัชกรรม เผย วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา 5 ล้านโดส จะทยอยมาในไตรมาสที่ 4/2564 จนถึง ม.ค. 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทําร่างสัญญากับบริษัทซิลลิกฯ

​นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหา วัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือก  องค์การเภสัชกรรมทำหน้าจัดซื้อระหว่าง บริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า

อย.ไทยประกาศขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา

อย.ขึ้นทะเบียน"โมเดอร์นา" แต่วัคซีนต้องรอ

ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอน การจัดทําร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับ บริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว 

เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญา บริการ จากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือน ส.ค. 2564

โดยได้มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และได้ข้อสรุปว่า องค์การฯ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิก ฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโดส และจะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือน ม.ค. 2565

ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า จํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวน วัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า โรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง

ดังนั้นไทม์ไลน์ต่อไปจะเป็นดังนี้

- ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด มีความชัดเจนเรื่องราคาจําหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ภายในต้นเดือน-สิ้นเดือน ก.ค. 2564  แจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบ เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อ เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ แล้ว

- คาดว่าประมาณ ส.ค. 2564 จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป

 

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ