ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมวัคซีนอื่น ในคราวเดียวกันได้หรือไม่?


โดย BDMS

เผยแพร่
อาจสงสัยว่าเราสามารถรับการฉีดวัคซีนอื่น ๆ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนหัดเยอรมัน พร้อม ๆ การฉีดวัคซีน โควิด-19 ในคราวเดียวกันได้หรือไม่ หากไม่สามารถฉีดพร้อมกันได้เราควรเว้นระยะห่างนานแค่ไหน

เนื่องจากวัคซีน โควิด-19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาได้ไม่นานยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัคซีน ชนิดนี้ควบคู่ไปกับการใช้วัคซีนชนิดอื่นจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับวัคซีน โควิด-19 พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นแนะนำให้เว้นระยะห่างอย่างน้อยเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนโควิดและวัคซีนที่เราต้องฉีดร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกัน และป้องกันการรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้น

รวมคำถาม-ตอบ ข้อสงสัย การปฏิบัติตัว ข้อห้าม ทั้งก่อนและหลัง ฉีดวัคซีนโควิด-19

กรมควบคุมโรค ชี้แจง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดภาระการจัดการโควิด-19

 

แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนบางชนิดมีความจำเป็น เช่น เมื่อถูกสุนัขกัดเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ทันที ไม่จำเป็นต้องทิ้งช่วงเวลา เนื่องจากความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าก็มีความสำคัญและเร่งด่วนเช่นกัน


ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับโรคโควิด-19 และมีความรุนแรงทั้งคู่ ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ห่างจากวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์หรือ 1 เดือนและสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่ต้องรอให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ทันฤดูกาลระบาดของโรคให้หวัดใหญ่ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายนที่จะมาถึง นอกจากนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช. แนะนำว่าในช่วงระหว่างรอการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 อยู่นี้ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และช่วยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคโควิด-19 และโรคให้หวัดใหญ่อีกด้วย

แอสตร้าเซนเนก้า แนะให้ฉีดห่างจากวัคซีนอื่น 2 สัปดาห์ป้องกันทำปฏิกิริยา

เปิดใจคนไทยในสหรัฐฯ ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์

ขอบคุณข้อมูล : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) : BDMS

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ