ถาม - ตอบทุกปัญหาคาใจในระบบการจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลายคนสงสัยว่า ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" แล้วเกิดปัญหาต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาให้

หลังจากที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปแสดงความจำนงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น CRA SINOP เพื่อจองสิทธิ์วัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" มาแล้วถึง 3 รอบ แต่หลายคนก็ยังประสบปัญหากับการรับบริการลงทะเบียนการจอง รวมถึงสงสัยว่าสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้หรือไม่ หรือจะเป็นจ่ายเงินกับทางระบบ ว่าต้องดำเนินการอย่างไร ดำเนินการไปแล้วสำเร็จหรือเปล่า รวมไปถึงการออกใบรับรองที่บางครั้งมีข้อมูลผิดพลาดต้องแก้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบให้สำหรับทุกคำถาม

อบจ.ปทุมธานี ประกาศจอง “ซิโนฟาร์ม” 5 แสนโดส

เปิดจอง "ซิโนฟาร์ม" บุคคลธรรมดา รอบสอง 75,000 ราย 4 ส.ค. นี้ พร้อมเงื่อนไขลงทะเบียน

ถาม : สามารถโอนสิทธิ์การลงทะเบียนหรือการจองให้ผู้อื่นได้หรือไม่?
ตอบ : การจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน หากมีการชำระเงินแล้ว ขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนคนหรือโอนสิทธิ์ได้ โดยจะยึดบุคคลตามเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น 
จะไม่มีการขอคืนเงิน ยกเว้นต้องการยกเลิกการจองที่ยังไม่ถึงขั้นตอนชำระเงิน สามารถยกเลิกได้โดยการไม่ชำระเงินในเวลาที่กำหนด (ภายใน 24 ชม.) ระบบจะทำการตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติ

ถาม : หากจองวัคซีนและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้?
ตอบ : 
1. มีผลยืนยันติดเชื้อโควิด : สามารถเก็บวัคซีนและเลื่อนการฉีดออกไปได้อีก 3 เดือน โดยแจ้งเลื่อนวันฉีดกับโรงพยาบาลที่รับฉีดโดยตรง (กรณีเลือกฉีด รพ.จุฬาภรณ์ ให้เก็บใบนัดหรือ SMS ที่แจ้งวันนัดหมายแนบพร้อมกับใบรับรองแสดงว่าติดโควิด แล้วนำมาแสดงในวันที่จะฉีดวัคซีนเมื่อเว้นระยะครบ 3 เดือน) 
2. สัมผัสเสี่ยงสูง และอยู่ในระหว่างกักตัว : กักตัวให้ครบวัน และกำหนดวันนัดหมายใหม่ เพื่อข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกให้รับบริการฉีดโดยตรง 
3. ได้รับวัคซีนตัวอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วและต้องการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ขอให้ท่านรอติดตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ถาม :  ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ 
ตอบ : สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ สามารถเข้ารับวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (แจ้งวัฒนะ) เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันละ 60 ราย โดยจะมีการแจกคิวเวลา 7.30 น.ค่ะ  

ถาม :  Log in ไม่ได้ขึ้น Error ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน หรือขึ้น username password ผิด
ตอบ : กรุณาตรวจสอบว่าการพิมพ์ username มีการพิมพ์เคาะวรรค หรือ เครื่องหมายพิเศษหรือไม่ ถ้ามีให้เอาออก


ถาม :  ขั้นตอนการเลือกโรงพยาบาล ไม่มีวันที่ให้เลือก ขึ้นเป็นสีเทาหมด
ตอบ : ระบบจะเปิดให้เลือกเฉพาะวันที่กำหนดให้ฉีดของรอบการจองนั้น ๆ หากยังขึ้นเป็นสีเทาแสดงว่าโรงพยาบาลดังกล่าวคิวเต็มแล้ว ให้เลือกโรงพยาบาลอื่นแทน
.
ถาม :  จำนวนเงินที่จ่ายไป ยังไม่รวมค่าบริการฉีดใช่หรือไม่?
ตอบ : ใช่ ค่าบริการฉีดจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เลือกรับบริการ โดยจะจ่าย ณ วันที่ฉีดกับทางโรงพยาบาลนั้น ๆ โดยตรง

ถาม :  ชำระเงินแล้วทำอย่างไรต่อ แนบสลิปที่ไหน?
ตอบ :  เนื่องจากเป็นระบบ Bill payment ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน เมื่อชำระเงินแล้วจึงไม่ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินใดๆ แต่ให้รอระบบตรวจสอบการชำระเงินไม่เกิน 2 วันทำการ 

ถาม : ต้องการใบเสร็จการชำระเงิน สามารถขอได้ที่ไหน? (รอ update ข้อมูล) 
ตอบ : ใบเสร็จจะจัดส่งให้ทุกท่านตามที่อยู่ที่กรอกข้อมูลไว้ในระบบ โดยอาจต้องใช้เวลาในการจัดทำใบเสร็จและจัดส่งประมษณ 1 เดือนหลังจากวันชำระเงิน

ถาม :  กดปุ่ม "ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดชำระ" ไม่ได้
ตอบ :  กรุณา คลิก ปุ่ม "ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดชำระ" เฉพาะในคอมพิวเตอร์ และหากมีการชำระผ่าน QR Code แล้ว ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดใบแจ้งยอดชำระแล้ว

ถาม :  ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน
ตอบ :  การยืนยันตัวตนจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขหลังบัตรปชช. วัน/เดือน/ปีเกิด (เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) หากกรอกครบถ้วนแล้วยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 1. ให้ลบข้อความที่ default ออก แล้วพิมพ์ใหม่เองทั้งหมด 
2. ไม่ต้องใส่ยศหรือตำแหน่ง ให้ใส่แค่คำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว และชื่อ-นามสกุล 

ถาม :  ทำและคัดกรองแล้วกดยืนยัน (submit) ไม่ได้ 
ตอบ : เกิดจากการกรอกข้อมูลไม่ครบ-และคลิกตอบไม่ครบทุกข้อ ให้ย้อนกลับไปตรวจสอบหน้าก่อนหน้านี้ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมถึงคลิกตอบโรคประจำตัวให้ครบทุกคำถาม กรณีมีคลิกตอบว่ามีโรคประจำตัว ให้คลิกตอบทุกดรค ทุกข้อที่มีดอกจันสีแดง 
 

ถาม :  ข้อมูลวันที่ฉีดเข็มที่ 2 ของเว็บโรงพยาบาลไม่ตรงกับระบบ CRA Sinop ต้องเชื่อข้อมูลจากที่ไหน?
ตอบ : ในระบบ CRA Sinop จะคำนวนวันที่ฉีดเข็มที่ 2 ให้ห่างจากการฉีดเข็มที่ 1 ไป 21 วันโดยอัตโนมัติ แต่หลังจากที่มีการฉีดเข็มที่ 1 แล้วทางโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะอัพเดทข้อมูลวันที่ฉีดเข็มที่ 2 ของแต่ละคนกลับมาอัพเดทที่ระบบ CRA Sinop อีกที ดังนั้น ข้อมูลจากเว็บโรงพยาบาลโดยตรงจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

ถาม : ได้รับ SMS มานัดวันฉีดไม่ตรงกับในระบบ CRA Sinop
ตอบ : ให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลที่รับฉีดวัคซีนโดยตรง เพื่อระบุวัน-เวลานัดที่ถูกต้อง (กรณีฉีดที่ รพ.จุฬาภรณ์ ให้ยึดตาม SMS)

ถาม :  ต้องการเลื่อนวันฉีดวัคซีนภาคประชาชน 
ตอบ : หากเป็นการเลื่อนออกไปจากวันเดิม สามารถเลื่อนเองได้ในระบบ แต่หากเป็นการเลื่อนให้ใกล้เข้ามา หรือเลื่อนเข็ม 2 ต้องแจ้งกับทางโรงพยาบาลที่รับฉีดโดยตรงค่ะ 

ถาม : กรณีจองวัคซีนและชำระเงินแล้ว แต่ต้องกักตัว 
ตอบ : กรณีจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ชำระเงินแล้ว แต่ต้องกักตัว หากเป็นการนัดเข็ม 1 ผู้จองสามารถเลื่อนวันออกไปได้ในระบบได้เอง โดยเลื่อนไปจนถึงวันที่พ้นการกักตัวและตรวจหาเชื้อรอบสุดท้าย (ต้องเลื่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 8 วันก่อนวันฉีด)
แต่หากกำหนดไมฉีดไม่เกิน 8 วัน หรือหากฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว จึงจะกักตัว ให้โทรแจ้งเลื่อนเข็ม 2 กับโรงพยาบาลที่ฉีดโดยตรงค่ะ 

ถาม :  แจ้งปัญหาระบบ
ตอบ : รบกวนขอแคปหน้าจอที่มีปัญหา 
ขอชื่อ-นามสกุล /เลขบัตรประชาชน / เลขที่จอง / เบอร์ติดต่อกลับ
ขณะนี้ได้ส่งแจ้งปัญหาไปยังผู้พัฒนาระบบรับทราบแล้ว กรุณาลองเข้าระบบมาตรวจสอบใหม่ภายใน 2 วัน หากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข กรุณาแจ้งปัญหามาอีกครั้ง เพื่อจะได้ติดตามให้ค่ะ

ถาม :  แก้ไขข้อมูล เลขบัตรประชาชน 
ตอบ :  กรุณาแจ้งข้อมูลดังนี้ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ตามในระบบจอง) 
2. เลขที่จอง 
3. เบอร์ติดต่อกลับ 
4. ข้อมูลเลขบัตรที่ผิดพลาด (ในระบบ) 
5. ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข (ใหม่)
ขณะนี้ได้ส่งแจ้งปัญหาไปยังผู้พัฒนาระบบรับทราบแล้ว กรุณาลองเข้าระบบมาตรวจสอบใหม่ภายใน 2 วัน หากปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข กรุณาแจ้งปัญหามาอีกครั้ง เพื่อจะได้ติดตามให้ค่ะ

ถาม :  ปัญหาใบเซอร์ข้อมูลผิด 
ตอบ : ผู้ที่มีปัญหาข้อมูลในใบรับรองการฉีดวัคซีนผิด สามารถส่งแจ้งได้ที่เมล vaccine_cer@cra.ac.th / prmkt.cra@cra.ac.th
โดยแนบ file ข้อมูลการฉีดครบ 2 เข็ม / ชื่อนามสกุล / เลขบัตรประชาชน / โรงพยาบาลที่ฉีดค่ะ

ถาม :  บริการตรวจโควิด 
ตอบ : Add line โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลือกเมนู “บริการตรวจโควิด” 
LINE Official: @Chulabhornhospital
Add Friend > http://nav.cx/8DqLuQm

เตรียมจอง จองซิโนฟาร์ม ภาคบุคคลธรรมดา 

เตรียมโหลด App 
Update Version 
เตรียมข้อมูลบัตรประชาชน 

ถาม :  ปัญหาลงทะเบียนผิดพลาด ไม่สำเร็จ ชำระเงินแล้ว ข้อมูลผิด 
ตอบ : ผู้ที่มีปัญหาข้อมูลในใบรับรองการฉีดวัคซีนผิด สามารถส่งแจ้งได้ที่เมล prmkt.cra@cra.ac.th 
โดยแนบ file ข้อมูล / ชื่อนามสกุล / เลขบัตรประชาชน / หมายเลขติดต่อกลับ


ที่มาข้อมูล : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ