อัปเดต จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา รพ.เอกชนทยอยออกคำแนะนำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
อัปเดต จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา รพ.เอกชนทยอยออกคำแนะนำ หากเคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ หรือ ชนิดอื่นมาก่อน

วัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีน mRNA ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันและต่อสู้กับไวรัสกลายพันธุ์โควิด-19 เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มทยอยมาถึงประเทศไทยช่วยเดือน ต.ค. โดยก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเปิดให้ประชาชนจองฉีดและจ่ายเงินไปแล้ว 

คนอยากฉีด "โมเดอร์นา" ต้องศึกษารายละเอียดสำคัญ - ข้อควรรู้

เปิด 3 ดีล รพ.เอกชน สภากาชาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซื้อ "โมเดอร์นา" 14 ล้านโดส มีฉีดฟรี ล็อตแรกได้ ต.ค...

ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีการปรับการฉีดวัคซีน เช่น สูตรไขว้  การฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  จึงต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติมออกมาถึงช่วงเวลาการรับวัคซีนที่เหมาะสม 

 

 

ขณะเดียวกัน  โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งทยอยส่ง SMS แจ้ง คิวสำหรับผู้ที่จองวัคซีนรอบที่ 1 และชำระเงินมัดจำแล้ว เช่น โรงพยาบาลวิมุต ระบุว่า ถ้าได้รับ SMS คิวจองวันฉีด ตามจำนวนเข็มที่จองไว้ โดยอ้างอิงการจัดสรรคิวตามวันเวลาที่ได้มีการชำระเงินค่าวัคซีน (หากไม่ได้รับ SMS ให้ติดต่อ LINE โรงพยาบาลวิมุต แจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทร)

และเมื่อวัคซีนใกล้มาถึง จะได้รับ SMS อีกครั้ง (ตามลำดับคิว) เป็น Code ที่ใช้เลือกวันฉีด โดยสามารถเลือกวัน-เวลา และเลื่อนวันนัดหมายได้เอง

รพ.วิมุตติดตามกำหนดการมาถึงของวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านองค์การเภสัชกรรมและซิลลิค ฟาร์มา โดยจะแจ้งข้อมูลให้ผู้จองวัคซีนโมเดอร์นาเป็นระยะทาง FB page : Vimut Hospital

และอย่างที่กล่าวไป เมื่อประเทศไทยมีการใช้ วัคซีนสูตรไขว้  หลายโรงพยาบาลเอกชนจึงออกคำแนะนำสำหรับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  ทั้งที่เป็นเข็มที่ 2 หรือ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิ  เช่น 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามสัญญาซื้อ วัคซีนโมเดอร์นา 8 ล้านโดส

โรงพยาบาลพระราม 9 

สำหรับผู้ที่ได้รับแอสตร้าเซเนก้า ไปแล้ว 2 เข็ม  ปัจจุบันจึงยังไม่มีคำแนะนำที่แน่ชัด ถึงการฉีดกระตุ้นวัคซีนเข็ม 3 ว่าจะต้องฉีดซ้ำเมื่อไหร่ ดังนั้น หากท่านได้รับ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 เข็มก่อนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ท่านสามารถรอวัคซีนรุ่นใหม่ในปีหน้าได้ 

อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว หรืออายุมากกว่า 60 ปี ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการฉีด วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 เข็ม อาจจะไม่สูงมากนัก ขอแนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์ประจำตัว ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน mRNA ภายในปีนี้เลยหรือไม่

สำหรับผู้ที่ได้รับแอสตร้าเซเนก้า ไปแล้ว 1 เข็ม

คำแนะนำ: ให้ท่านรับการฉีดกระตุ้นด้วยโมเดอร์นา 1 เข็ม หลังฉีดแอสตร้าเซเนก้า ไปแล้ว 1-3 เดือน อย่างไรก็ดี เนื่องจากการระบาดของสายพันธุ์เดลตา ถ้าท่านต้องรอวัคซีนโมเดอร์นา เกิน 3 เดือน ขอแนะนำให้ท่านฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 กระตุ้นไปก่อน โดยไม่ต้องรอวัคซีนโมเดอร์นา

สำหรับผู้ที่ได้รับ ซิโนแวค  หรือ ซิโนฟาร์ม ไปแล้ว 1 เข็ม

ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างรีบด่วนตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเชื้อตายชนิดเดิม หรือวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ที่อาจได้รับการจัดสรร แต่หากไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เพิ่มเติมและถึงกำหนดการรับวัคซีนโมเดอร์นาแล้ว ควรได้รับวัคซีนโมเดอร์นาในจำนวน 2 เข็ม  อย่างไรก็ตามหากต้องรอ โมเดอร์นา เกิน 1 เดือน แนะนำให้ท่านฉีดซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์มให้ครบ 2 เข็มไปก่อน

สำหรับผู้ที่ได้รับ ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ไปแล้ว 2 เข็ม

ให้ท่านรับการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย โมเดอร์นา 1 เข็ม โดยท่านอาจจะพิจารณาฉีดกระตุ้นเพิ่มเติมหลังฉีดวัคซีนเชื้อตายเข็มที่ 2 ไปแล้ว 3-6 เดือนเป็นต้นไป หรืออาจพิจารณารับการฉีดด้วย โมเดอร์นา 2 เข็ม ถ้าท่านรับวัคซีนเชื้อตายไปแล้ว 2 เข็มนานเกิน 6 เดือน หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และช่วงระยะเวลาที่ฉีดกระตุ้นยังมีจำกัด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สำหรับผู้ที่ได้รับ ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ไปแล้ว 3 เข็ม

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอว่าท่านควรรับการฉีดกระตุ้นด้วยโมเดอร์นา เพิ่มอีก 1 เข็มเมื่อไหร่ คำแนะนำท่านอาจจะพิจารณารับการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเป็นเข็มที่ 4 หลังจากที่ท่านได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ไปแล้ว 3-6 เดือน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และช่วงระยะเวลาที่ฉีดกระตุ้นยังมีจำกัด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สำหรับผู้ที่ได้รับ ซิโรชนแวค  หรือ ซิโนฟาร์ม ไปแล้ว 2 เข็ม และตามด้วย แอสตร้าเซเนก้า เป็นเข็มที่ 3

คำแนะนำ: ท่านอาจรอหลังฉีดแอสตร้าเซเนก้า เข็ม 3 อย่างน้อย 3 เดือน ขึ้นไป แล้วค่อยพิจารณามารับวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 4 ได้
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และช่วงระยะเวลาที่ฉีดกระตุ้นยังมีจำกัด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

กรณีของซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ร่วมกับ แอสตร้าเซเนก้า

จากข้อมูล ณ ปัจจุบัน การฉีดวัคซีนแบบไขว้สูตรนี้ยังน้อยมาก ในแง่ของภูมิตอบสนอง แต่มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะดีกว่า การได้รับสูตรวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม สำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนโมเดอร์นาพิ่ม ท่านอาจจะพิจารณารับการฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม หลังรับวัคซีนแอสตร้าเซเน้า เข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามข้อมูลประสิทธิภาพของสูตรไขว้นี้อย่างใกล้ชิด

ท่านสามารถพิจารณารับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มที่ 3 ได้ หลังจากที่ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 ไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

1.คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มไปแล้ว 1 เข็ม : ควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างเร่งด่วนตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเชื้อตายชนิดเดิม คือ ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 2 หรือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่อาจจะได้รับการจัดสรร แต่หากไม่สามารถหาวัคซีนเข็มที่ 2 ระหว่างนี้ได้ ถ้าถึงกำหนดการได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ควรได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นจำนวน 2 เข็ม

2. คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไปแล้ว 1 เข็ม : แนะนำให้ท่านเข้ารับการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็มหลังฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ไปแล้ว 1-3 เดือน อย่างไรก็ดี เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ถ้าท่านต้องรอวัคซีนโมเดอร์นาเกิน 3 เดือน ขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 กระตุ้นไปก่อน โดยไม่ต้องรอวัคซีนโมเดอร์นา

3. คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มไปแล้ว 2 เข็ม

  • วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ภูมิจะขึ้นได้ดีในระดับปานกลางถึงดี อย่างไรก็ตาม หลังฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 2 เดือน ระดับของภูมิคุ้มกันจะเริ่มตกลงอย่างชัดเจนเกินร้อยละ 50
  • ในหลาย ๆ ประเทศที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 1 หรือ เข็มที่ 2 ต่างก็แนะนำให้ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน mRNA โดยแนะนำให้ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วประมาณ 6 เดือน
  • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง และมีความสามารถในการหนีภูมิ การกระตุ้นด้วยวัคซีนเข็มที่ 3 จึงมีความเหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้

โดยแนะนำให้ท่านรับฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นา 1 เข็ม หลังฉีดวัคซีนเชื้อตายซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ไปแล้ว 3-6 เดือน หรือเข้ารับการฉีดด้วยวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม หลังฉีดวัคซีนเชื้อตายซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มไปแล้ว 2 เข็มนานเกิน 6 เดือน หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

ครม. อนุมัติงบ 946 ล้านบาท ให้สภากาชาด ซื้อโมเดอร์นา 1 ล้านโดส

4. คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไปแล้ว 2 เข็ม : หากท่านได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มก่อนเดือนตุลาคม 2564 ท่านสามารถรอวัคซีนรุ่นใหม่ปีหน้าได้ อย่างไรก็ตามหากท่านเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว และอายุมากกว่า 60 ปี ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มอาจจะไม่สูงมาก ขอแนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่าน ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน mRNA ภายในปีนี้หรือไม่

5. คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า : ขอแนะนำว่าท่านสามารถรอหลังฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือนแล้วค่อยพิจารณาเรื่องการรับวัคซีนโมเดอร์นาอีกครั้ง

6. คำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตามด้วยซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มอีก 1 เข็ม แนะนำให้ท่านฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 หลังจากที่ได้รับเข็มที่ 3 ไปแล้ว 3-6 เดือน

7.คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยให้ท่านหาวัคซีนในรูปแบบใดก็ได้ในระหว่างนี้ฉีดไปก่อน โดยควรรับวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม เพราะไม่ว่าวัคซีนชนิดใดก็ตาม ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้

แต่หากท่านไม่สามารถรับวัคซีนจากที่ใดได้ เมื่อวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามายังประเทศไทย ขอให้ท่านรับวัคซีนโมเดอร์นาให้ครบ 2 เข็ม โดยเว้นห่างกัน 1 เดือน

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ แนะนำว่า สำหรับคนทีต้องการฉีดโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 2 โดยต่างชนิดกับเข็มแรก ได้หรือไม่ ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ท่านรับวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดเดียวกับที่ท่านได้รับเข็มแรก และไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 2 แต่มีการศึกษาว่าอาจจะใช้ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 2 ได้ในอนาคต หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

กรณีที่ท่านได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ห่างจากเข็มที่ 2 ของวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม  เป็นเวลา 3 เดือน และควรฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เพียง 1 เข็ม

หากได้รับแอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 เข็มแล้วเป็นเวลา 6 เดือน โดยจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และควรฉีดโมเดอร์นา เพียง 1 เข็ม

อยางไรก็ตาม การฉีดโมเดอร์นา ควรฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะฉีดเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์ (กรณีคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดเลย)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 

ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา ระบุ "อย.ไทยไฟเขียวฉีดเด็ก 12-17 ปี"

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ